โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
270 หมู่ 9  ตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เบอร์โทรศัพท์ 08-1975-5413
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
วารสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
การแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัด และอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๕
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพและบูรณาการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
การอบรมการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เพื่อนผู้สอน รุ่นที่ 2
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
เปิดเทอมวันไหนครับ (262/0) 29 ต.ค. 64
ผู้บริหาร

นายสมชัย การมาโส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ลิ้งค์น่าสนใจ

ลิ้งค์น่าสนใจ