โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
270 หมู่ 9  ตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เบอร์โทรศัพท์ 08-1975-5413
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 1 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล โชคทวีวัฒนะ (ต้น)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : ม.6รุ่น1
อีเมล์ : apichart252473@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม