โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
270 หมู่ 9  ตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เบอร์โทรศัพท์ 08-1975-5413
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 602.84 KB 126191
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 9