โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
270 หมู่ 9  ตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เบอร์โทรศัพท์ 08-1975-5413
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 3/2563 (อ่าน 10) 27 ต.ค. 63
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (อ่าน 74) 29 ส.ค. 63