โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
270 หมู่ 9  ตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เบอร์โทรศัพท์ 08-1975-5413
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,10:17   อ่าน 1178 ครั้ง