โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
270 หมู่ 9  ตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เบอร์โทรศัพท์ 08-1975-5413
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ปิด-เปิด ภาคเรียน
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 66
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 66
ประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นการภายใน
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 66
สวัสดีปีใหม่ 2566
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 66
แผนเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 65
ประกาศ
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 65
รับสมัครนักเรียน
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 65
สวัสดีปีใหม่ 2565
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2564
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2564
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามปกติ (ON-SITE)
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home) ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 9,10,11 และ 13 สิงหาคม 2564
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 27,29-30 กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 64
ประกาศ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 64