โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
270 หมู่ 9  ตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เบอร์โทรศัพท์ 08-1975-5413
วารสารประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 64
การแข่งขันฟุตซอลท่าบ่อพิทย์ โอเพ่นคัพ ครั้งที่ 3
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 64
วันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 64
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 64
จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 64
รับรางวัลการประกวดสื่อทุจริต ประจำปี 256
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 64
งานเกษียณอายุราชการ
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 64
ดำเนินการการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 64
ดำเนินการการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 64
กิจกรรมไหว้ครู และเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 64
การแข่งขันฟุตบอลท่าบ่อพิทย์ Seven คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 64
พิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 64
กิจกรรมเข้าค่าย พักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 64
ทัศนศึกษา โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 64
จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 64
กิจกรรมวันมาฆบูชา
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 64
มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 64
การฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 64
ทำความสะอาดชำระล้างโรงเรียน เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 64
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 64