โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
270 หมู่ 9  ตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เบอร์โทรศัพท์ 08-1975-5413
คณะผู้บริหาร

นายสมชัย การมาโส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา