โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
270 หมู่ 9  ตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เบอร์โทรศัพท์ 08-1975-5413
คณะผู้บริหาร

นายสมชัย การมาโส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 08-1975-5413
อีเมล์ : somchai.kanmaso1@gmail.com

นางพิชญา สุวงศ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : Pizzaphet@gmail.com