โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
270 หมู่ 9  ตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เบอร์โทรศัพท์ 08-1975-5413
ภาพกิจกรรม
ประเมินผลการเรียนรู้ PBL(Problem – Based Learning) และการค้นคว้าอิสระ (IS) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2563,11:40   อ่าน 163 ครั้ง