โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
270 หมู่ 9  ตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เบอร์โทรศัพท์ 08-1975-5413
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการนิเทศติดตาม กิจกรรม พัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของคุรุสภา
 คณะกรรมการนิเทศติดตาม กิจกรรม พัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของคุรุสภา  ติดตามการจัดเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ณ  โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2563,21:37   อ่าน 159 ครั้ง