โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
270 หมู่ 9   ตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เบอร์โทรศัพท์ 042409022
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2563,16:11   อ่าน 36 ครั้ง