โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
270 หมู่ 9   ตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เบอร์โทรศัพท์ 042409022
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 2562
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2563,15:59   อ่าน 23 ครั้ง