โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
270 หมู่ 9  ตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เบอร์โทรศัพท์ 08-1975-5413
วารสารประชาสัมพันธ์
Open House ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66

โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 66
พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 66
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ครั้งที่ ๒
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 66
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๗๐
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
การแข่งขันกีฬาภายในต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
สรุปการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 66
สวัสดีปีใหม่
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 66
หนองคายปาริชาติเกมส์ ครั้งที่ 2
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 65
ดำเนินการจัดพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 65
การแข่งขันวอลเลย์บอลรายการการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ปีที่ 33 ) ประจำปี 2565 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 65
การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมจังหวัดหนองคาย
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 65
ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 65
โครงการจิตอาสา
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 65
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 65
การแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัด และอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพและบูรณาการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65
การอบรมการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เพื่อนผู้สอน รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 65