โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
270 หมู่ 9  ตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เบอร์โทรศัพท์ 08-1975-5413
วารสารประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬาภายในต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
สรุปการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 66
สวัสดีปีใหม่
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 66
หนองคายปาริชาติเกมส์ ครั้งที่ 2
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 65
ดำเนินการจัดพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 65
การแข่งขันวอลเลย์บอลรายการการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ปีที่ 33 ) ประจำปี 2565 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 65
การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมจังหวัดหนองคาย
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 65
ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 65
โครงการจิตอาสา
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 65
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 65
การแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัด และอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพและบูรณาการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65
การอบรมการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เพื่อนผู้สอน รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 65
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 65
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 65
วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี พ.ศ.2565
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 65
การประชุมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง การปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 65
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และปัจฉิมนิเทศ อำลาสถาบัน
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 65
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม ครบรอบ 30 ปี และกิจกรรมผ้าป่า เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา2564
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 65